czwartek, 22 września 2011

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


czekają na kandydatów na studia podyplomowe dla tłumaczy. Dokumenty można składać w Sekretariacie Filologii Angliskiej do dnia 30 września.