niedziela, 28 kwietnia 2013

PROŚBA O KONTAKT


Drodzy Państwo, osoby, które 20-go kwietnia były nieobecne na teście zaliczeniowym z Tłumaczenia tekstów marketingowych, proszone są o kontakt z dr. W. Wachowskim <wwachowski@wp.pl>.