piątek, 20 września 2013

PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ

Drodzy Państwo, w związku z tym że na studiach podyplomowych dla tłumaczy są jeszcze wolne miejsca, przedłużamy rekrutację do końca września. Warto zauważyć, że studia podyplomowe można łączyć z dwuletnimi uzupełniającymi studiami magisterskimi w zakresie filologii bądź lingwistyki stosowanej, co pozwala na uzyskanie aż dwóch dyplomów wyższej uczelni. Dodatkowo uczestnicy studiów mają możliwość zdobycia certyfikatu znajomości oprogramowania wspomagającego tłumaczenie SDL Trados Studio 2011. Dla osób na co dzień stykających się z językiem angielskim w pracy zawodowej jest to także możliwość zdobycia praktycznych umiejętności tłumaczenia różnorodnych tekstów zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Zresztą przekonajcie się sami!