czwartek, 30 marca 2017

WCIĄŻ SIĘ ROZWIJAMY

Niedawno ukazały się drukiem dwa tłumaczenia książkowe pracownika naszego studium Macieja Adamskiego, jedno na temat Indii Północnych, a drugie na temat przywództwa politycznego. Książki można znaleźć tu: www.amazon.co.uk oraz tu: www.empik.com. Natomiast Wojtek Wachowski i Michał Borodo opublikowali ostatnio w wydawnictwie Springer książkę pod redakcją na temat tłumaczenia w kontekście emigracji i języków mniejszościowych. Książkę można znaleźć tu: www.springer.com.