poniedziałek, 18 września 2017

VII EDYCJA STUDIÓW: REKRUTACJA

Pragniemy przypomnieć, że jednym z warunków rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Sekretariacie Filologii Angielskiej na ulicy Grabowej 2, a nie jedynie rejestracja elektroniczna. Z kolei osoby, które dokumenty złożyły, ale nie zarejestrowały się jeszcze w systemie, prosimy o rejestrację na stronie internetowej www.studiapodyplomowe.ukw.edu.plRekrutacja trwa do 20 września 2017.