KADRA

Dr Michał Borodo, kierownik studium, prowadzi zajęcia z tłumaczenia wspomaganego komputerowo.
       
Dr Michał Janowski, tłumacz przysięgły, językoznawca, prowadzi zajęcia z tłumaczenia ustnego oraz wykład na temat zawodu tłumacza przysięgłego.
Mgr Marcin Czarnota, doświadczony tłumacz przysięgły, prowadzi przedmiot Tłumaczenie dokumentów I.Mgr Maciej Adamski, tłumacz wszechstronny, prowadzi zajęcia z tłumaczenia ustnego oraz przedmiot Tłumaczenie dokumentów II.
Dr Wojciech Wachowski, tłumacz, językoznawca, prowadzi zajęcia z tłumaczenia tekstów marketingowych oraz gramatyki kontrastywnej polsko-angielskiej.
Mgr Tomasz Szymenderski, tłumacz, właściciel biura językowego Cudzysłów, prowadzi zajęcia z tłumaczenia tekstów naukowych.
Prof. Magdalena Czachorowska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, językoznawczyni, prowadzi zajęcia z kultury języka polskiego.