PRZEDMIOTY


  HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 
Przedmiot

Osoba prowadząca

Ilość godzin w semestrze I


Ilość godzin w semestrze II
Tłumaczenie ustne I

dr M. Janowski
16
16
Tłumaczenie ustne II

mgr M. Adamski
16
16
Tłumaczenie dokumentów I: dokumenty użytku prywatnego

mgr M. Czarnota
16
16
Tłumaczenie dokumentów II: umowy cywilno-prawne

mgr M. Adamski
16
16
Tłumaczenie wspomagane komputerowo (SDL Trados Studio Professional)

dr M. Borodo
16

Elementy gramatyki kontrastywnej polsko-angielskiej

dr W. Wachowski 
16
Wykłady gościnne
zaproszeni tłumacze spoza Uczelni
8

Zawód tłumacza przysięgłego

dr M. Janowski
8

Tłumaczenie  tekstów naukowych  

mgr T. Szymenderski


16
Tłumaczenie tekstów marketingowych

dr W. Wachowski  


16
Kultura języka polskiego 

prof. M. Czachorowska


16


1. Tłumaczenie ustne I (32 godziny ćwiczeń)
2. Tłumaczenie ustne II (32 godziny ćwiczeń)
3. Tłumaczenie dokumentów I: dokumenty użytku prywatnego (32 godziny ćwiczeń)
4. Tłumaczenie dokumentów II: umowy cywilno-prawne  (32 godziny ćwiczeń)
5. Tłumaczenie tekstów naukowych (16 godzin ćwiczeń)
6. Tłumaczenie wspomagane komputerowo (16 godzin ćwiczeń)
7. Tłumaczenie tekstów marketingowych (16 godzin ćwiczeń)
8. Kultura języka polskiego (16 godzin ćwiczeń)
9. Wykłady gościnne (8 godzin wykładów)
10. Zawód tłumacza przysięgłego (8 godzin wykładów)
11. Elementy gramatyki kontrastywnej polsko-angielskiej (16 godzin ćwiczeń)